Moderne klinikk

For å kunne undersøke og kartlegge problemer i kjeveregionen bruker vi digitale røntgenopptak av enkelttenner, oversiktsbilder over tenner og kjever og profilbilder av ansiktet. Vi tar avtrykk av tennene som scannes og lages til 3D-bilder. I tillegg tar vi fotos av tenner og ansikt.

Sammen med den kliniske undersøkelsen gir dette oss et bilde av hva bittfeilen består av og et grunnlag for en god behandlingsplan.

Med en behandlingsplan i dataprogrammet Orthodontis kan vi til en hver tid vite hvor langt i behandlingsplanen vi har kommet.