Perfekt bitt

Vi tilstreber jevne tannbuer, riktig midtlinje og ”tannhjulsprinsipp” i sidene.
Slider
Stort overbitt

Her stikker overkjevefortennene for langt fram i forhold til underkjeven. Feilen kan ligge enten i overkjeven, underkjeven eller i begge kjever. Dersom overbittet er 9 mm eller mer, kvalifiserer dette til refusjonsgruppe B.
Slider
Underbitt

Underkjeven vokser framover. Små underbitt kan behandles under veksten. Store underbitt må ofte vente til veksten er ferdig, og deretter opereres.
Slider
Invertering

Underbitt for enkelte fortenner. Disse bittfeilene kan ofte behandles tidlig med en enkel plate.
Slider
Åpent bitt

Fortennene møtes ikke ved sambitt.
Slider
Dypt bitt

Overkjevetennene dekker underkjeven. Det kan bli så dypt at underkjevetennene biter opp i tannkjøttet i ganen. Dette kvalifiserer for refusjonsgruppe B.
Slider
Dekkbitt

Dypt bitt med tenner som ligger innover i munnen, gjerne kombinert med for liten plass.
Slider
Plassmangel

For liten plass, resulterer gjerne i roterte tenner og ujevn tannstilling. Ved uttalt plassmangel må det ofte trekkes 2 eller 4 tenner.
Slider
Plassmangel

For liten plass, resulterer gjerne i roterte tenner og ujevn tannstilling. Ved uttalt plassmangel må det ofte trekkes 2 eller 4 tenner.
Slider
Plassmangel

Legges rett etter forrige plassmangel.
Slider
Høye hjørnetenner

Plassmangel kan iblant gi seg utslag i at hjørnetennene, vanligvis de siste som kommer i overkjeven, ikke har mulighet for å komme helt ned av seg selv. Disse vil da se ut som ”hoggtenner”, og de fleste vil korrigere dette.
Slider
Plassoverskudd

Mellomrom mellom tennene. Noen ganger forårsaket av manglende tannanlegg.
Slider
Etterbehandling: Retensjonsplate

Skal brukes 12-14 timer pr. døgn, gjerne om natten.
Slider

Behandling av barn
Innledende behandling med:
Plater
 • underbitt for enkelttenner (inverteringer)
 • små eller moderate underbitt
 • store overbitt
Avtagbare bøyler
 • moderate overbitt
Fastsittende bøyler
 • Smal overkjeve (kryssbitt)
 • Moderat plassmangel

Hovedbehandling
Fastsittende regulering 
 • plassmangel
 • overbitt
 • manglende tannanlegg
 • finjustering av bitt etter innledende behandling.
Retensjon
 • Fastsittende strenger på baksiden av fortennene i en eller begge kjever.
 • Plate i overkjeven til kvelds- og nattbruk
Etterkontroller
 • Vi innkaller til kontroller med jevne mellomrom etter behandlingens avslutning.